Нормативно-правова база

Законодавство у сфері культури

Закони 

 Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»

Закон України «Про гастрольні заходи в Україні»

Закон України «Про культуру»

 Закон України «Про позашкільну освіту»

Закон України  «Про музеї та музейну справу»

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

Закон України «Про охорону археологічної спадщини»

Закон України  «Про театри та театральну справу»

Закон України  «Про туризм»

Закон України  «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»

  Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 20 липня 2000 року № 1147 «Про затвердження положення про Музейний фонд України»

Постанова КМУ від 26 серпня 2003 року № 1343  «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення»

 Постанова КМУ від 6 липня 2011 року № 727  «Про затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішення про оголошення комплексу (ансамблю) пам'яток історико-культурним заповідником або території історико-культурною заповідною територією»

Постанова КМУ від 12 грудня 2011 року № 1271 « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»

 Постанова КМУ від 8 вересня 2004 року № 1181  «Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і монументів»

Укази Президента України 

Указ Президента України від 20 серпня 2001 року № 644/2001  «Про Положення про надання статусу академічного творчим колективам України»

 Акти Міністерства культури України

Наказ Міністерства культури і мистецтв України  від 23 червня 1999 року № 415  «Про Положення про народний (зразковий) аматорський колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури України та закордонного українства»

Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури, Міністерства культури і мистецтв України від 30 листопада 2004 року № 231/806 . «Про затвердження Порядку спорудження(створення) пам’ятників і монументів»

Наказ Міністерства культури України від 11 березня 2013 року № 158 «Про затвердження порядку обліку об’єктів культурної спадщини»

Наказ Міністерства культури України від 16 липня 2007 року № 44  «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ та закладів галузі культури»

Наказ Міністерства культури України від 31 жовтня 2011 року № 75  «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури»

Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 06 серпня2001 року № 523  «Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)»